ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รพ.ลานนา ร่วมงานวันช้างไทย ปี2561

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 14th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

รพ.ลานนา ร่วมงานวันช้างไทย ปี2561

วันช้างไทย
ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา คุณจิราลักษณ์  จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ได้เข้าร่วมงานวันช้างไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน โดยมีคุณพิชยะ กัลมาพิจิตร รองประธานกรรมการบริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  วัตถุประสงค์ของงานนี้ ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัตว์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของไทย โดยโรงพยาบาลลานนา กับปางช้างแม่สา ถือเป็นคู่สัญญาในการดูแลรักษาพยาบาลให้กับพนักงาน และนักท่องเที่ยวของปางช้างด้วยดีตลอดมา ณ ปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

แท็ก คำค้นหา