ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รมว.พาณิชย์เปิดงานหอการค้าเชียงใหม่แฟร์ TCC Fair 2019 ชวนช้อปถึง 8 ธ.ค.นี้

  เมื่อ: วันจันทร์, ธันวาคม 2nd, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

เริ่มแล้ว หอการค้าแฟร์ TCC Fair 2019 เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค และกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

วันนี้ (1 ธ.ค.62) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานหอการค้าแฟร์ TCC Fair 2019 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี
การจัดงานหอการค้าแฟร์ครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในภูมิภาค กระจายรายได้ ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งจุดประกายให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การเจริญเดิบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้เชิญกลุ่มผู้ซื้อและนำเข้าจาก สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา และกลุ่มธุรกิจ Modern Trade ชั้นนำของไทยกว่า 7 แห่ง ซึ่งนอกจากจะต้องการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค กระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการหนุนเศรษฐกิจอีกด้วย
การจัดงานในครั้งนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 และปีนี้จัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม 2562 คาดว่าตลอดระยะเวลา 10 วัน จะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 170,000 คน ยอดขายสะพัดกว่า 1,300 ล้านบาท จากปีที่แล้ว ยอดรวมกว่า 1,200 ล้านบาท
   

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
1 ธันวาคม 2562

แท็ก คำค้นหา