ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ สั่งห้ามเผาเด็ดขาด หากพบมีการเผาให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 14th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

1552552454122 1552552487170

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ สั่งห้ามเผาเด็ดขาด หากพบมีการเผาให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (14 มี.ค.62) ที่สโมสรค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ จากกองทัพภาคที่ 3 โดยมี พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3, พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในชุมชนและสังคม โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ป้องกันและเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ตลอดจนสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า และสั่งการให้ทุกพื้นที่ห้ามเผาโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการเผา ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

1552552521096 1552552536609
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงประจักษ์ รวมทั้งวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงที่ต้องเพ่งเล็ง เพื่อจัดกำลังและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ของแต่ละหน่วย ให้เกิดการสอดคล้องและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยการนำระบบ SINGLE COMMAND มาใช้ ควบคุม สั่งการ ซึ่งต้องมีความรวดเร็ว ชัดเจน และดำเนินการได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ต้องลงไปถึงระดับอำเภอ เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด
ขณะเดียวกัน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ดับไฟป่า พร้อมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า และเยี่ยมชมการทำม่านน้ำ ที่ระดมรถบรรทุกน้ำและอุปกรณ์จากหลายหน่วย ทำการฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นไปบนอากาศรอบคูเมืองเชียงใหม่ ที่บริเวณประตูท่าแพ และช่วงหน้าโรงพยาบาลสวนปรุง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ บรรเทาความรุนแรงของปัญหาหมอกควันไฟป่า

1552552550526
*********
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
14 มีนาคม 2562

แท็ก คำค้นหา