ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองนายกรัฐมนตรี “สมคิด “เปิดโครงการไทยเด็ด ที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง รองนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 31st, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

รองนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการไทยเด็ด ที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง รองนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งต่อเนื่อง 

  วันนี้ (30 ต.ค.62) ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมชั้นปลายฯ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีกฯ เปิดโครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 4 โดยนับเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ แห่งแรกในภาคเหนือตอนบน ที่เริ่มดำเนินโครงการไทยเด็ด เพื่อเป็นพื้นที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าโครงการไทยเด็ด เน้นให้บริษัท ปตท.จัดสถานที่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ ให้ประชาชนได้นำสินค้าชุมชนเด่นมาวางขาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล


    ทางด้านนายอรรถพล ฤกษ์ไพบูลย์ กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปตท.ได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ เพื่อทำให้สถานีบริการน้ำมันฯ เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งโครงการไทยเด็ดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 ซึ่ง “ไทยเด็ด” สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด็ดในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เกิดจากการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้


      ด้านนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ กล่าวว่าปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 138 ราย และมีสถานีบริการน้ำมันฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 110 แห่ง โดยเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ ในภาคเหนือ จำนวน 41 แห่ง  สำหรับสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ ภายใต้แนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ ที่ลงตัว ทั้งการตกแต่งที่มีการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมานำเสนอได้อย่างชัดเจน มีร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงให้บริการ การจัดสรรพื้นที่ภายในเพื่อเป็นสถานที่ในการพัฒนาอาชีพ และการแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชน รวมถึงการเป็นพื้นที่สำหรับศูนย์ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเตรียมพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเร็วๆ นี้ . 

แท็ก คำค้นหา