ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุมร่างบันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 3 เมือง รัฐอัสสัมอินเดีย มณฑลไห่หนาน และ สิบสองปันนา จีน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 5th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์กับ 3 เมือง 2 ประเทศ เพื่อการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองต่างๆ    วันที่ 4   ธ.ค.62 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประธานหอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองของต่างประเทศทั้ง 3 เมือง ได้แก่ รัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย มณฑลไห่หนาน และเขตปกครองตนเองชาติไต สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านแผนปฏิบัติการ บุคลากร และงบประมาณ เพื่อรองรับการติดต่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเมืองอื่นๆ
    นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามผลการเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของ นายหรวน เฉิงฟา ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยทางจังหวัดเชียงใหม่และมณฑลยูนนานมีความประสงค์ที่จะลงนามความร่วมมือ ทั้งในด้านการศึกษา การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งบันทึกความร่วมมือให้กับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พิจารณาเรียบร้อยแล้ว
 ราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่4 ธันวาคม 2562

แท็ก คำค้นหา