ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลญี่ปุ่นสร้างอาคารเรียน 4 ห้องเรียงต้านแรงแผ่นดินไหวให้โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อ.แมลาว เชียงราย หลังอาคารเดิมพังจากแผ่นดินไหมเมื่อหลายปีก่อน

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 12th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหวโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จัดพิธีส่งมอบอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหวของ “โครงการก่อสร้างอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหวโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) โดยมี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และนายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เป็นผู้รับ


จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.3 ริกเตอร์ในภาคเหนือของไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้อาคารเรียนแผนกอนุบาลหลังเก่าที่ใช้งานมานานได้รับความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาทางโรงเรียนไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหวที่ได้มาตรฐาน จึงทำได้เพียงแต่ซ่อมแซมอาคารอย่างฉุกเฉินเร่งด่วน และหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งนั้น ได้เกิดแผ่นดินไหวตาม หรือ After Shock อีกหลายครั้ง ทำให้ต้องซ่อมแซมอาคารหลังเก่านี้เป็นประจำเรื่อยมา ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลต้องอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก


จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหว 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 4 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ทางการศึกษาต่างๆ โรงอาหาร และห้องน้ำให้แก่โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เป็นมูลค่า 7,303,000 บาท ซึ่งการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว  รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวได้รับการศึกษาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นยังหวังว่าอาคารเรียนหลังนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะที่เป็นตัวอย่างอาคารโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหวหลังแรกของประเทศไทย

          ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป

แท็ก คำค้นหา