ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รับน้องรถไฟ Free Experience เปิดประสบการณ์ก้าวแรกสู่รั้ว มช.

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 23rd, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

รับน้องรถไฟ
Free Experience เปิดประสบการณ์ก้าวแรกสู่รั้ว มช.

1 3 05 11 15

            สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม “รับน้องรถไฟ” ภายใต้แนวคิด Free Experience เปิดประสบการณ์ก้าวแรกสู่รั้ว มช.  ด้วยรถไฟขบวนพิเศษรับน้องใหม่จากทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ  มุ่งสู่สถานีรถไฟ เชียงใหม่ วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 รถไฟขบวนพิเศษ ขบวนที่ 961 นี้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 815 คน ประกอบด้วย นักศึกษาน้องใหม่ 576 คน นักศึกษาปัจจุบัน 239 คน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารอาจารย์ บุคลากรที่ร่วมมากับขบวนรถไฟอีก 36 คน
รับน้องรถไฟเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่กิจกรรมแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2507 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 51 ในปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสโมสรนักศึกษา ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 ภายใต้แนวคิด Free Experience เปิดประสบการณ์ก้าวแรกสู่รั้ว มช. ให้นักศึกษารุ่นพี่เดินทางไปรับน้องใหม่ทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย จากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อมุ่งหน้าสู่ปลายทาง จ.เชียงใหม่ ด้วยรถไฟขบวนพิเศษเฉพาะลูกช้าง ตลอดเส้นทางมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
รถไฟขบวนพิเศษของเหล่าลูกช้างในกิจกรรมรับน้องรถไฟครั้งนี้ ออกเดินทางเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีหัวลำโพง กรุงเทพ ในส่วนของพิธีเปิด มีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด นายอารยะ ปิณฑะดิษ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ คุณชาติชาย สุทธิกลม นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร กล่าวแสดงความยินดี และนางสาวปรางค์ชนก ขวัญพฤกษ์ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  หลังจากพิธีเปิดแล้วเสร็จมีการแสดงชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดงจากผู้นำเชียร์คณะมนุษยศาสตร์ การแสดงจากชมรมสันทนาการกลาง บูมมหาวิทยาลัยโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากนั้นในช่วงบ่ายขบวนรถไฟของเหล่าลูกช้าง เริ่มออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ นักศึกษา มช.รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว มาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับลูกช้างน้องใหม่ ซึ่งแต่ละสถานี พี่ๆ นักศึกษาเก่าจะนำอาหาร ขนม และน้ำดื่มมามอบให้แก่น้องใหม่ ซึ่งในปีนี้ได้แวะที่ชานชาลาสถานีรถไฟจังหวัดต่างๆ 4 จังหวัด ได้แก่ สถานีรถไฟลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และลำปาง
ในช่วงเช้าของวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 รถไฟขบวนพิเศษของเหล่าลูกช้างได้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่  แล้วเดินทางต่อมายังศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพี่มาร่วมคล้องพวงมาลัยดอกมะลิให้แก่นักศึกษาใหม่ และประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เมื่อเสร็จพิธีแล้วจึงพาน้องๆ เข้าพักยังหอพักนักศึกษา
ตลอดการเดินทางของรับน้องรถไฟ ตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ถึง สถานีรถไฟเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เต็มไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน เพราะนักศึกษารุ่นพี่จะคอยแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอนร้องเพลง และบูมมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์แก่รุ่นน้อง นับเป็นบรรยากาศความทรงจำของประเพณีรับน้องรถไฟที่ส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเพณีรับน้องรถไฟ  มช. นับเป็นกิจกรรมนักศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย ให้จบมาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งที่เป็นการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างนาวนาน ขอชื่นชมสโมสรนักศึกษาฯ คณะกรรมการจัดกิจกรรม บุคลากร ผู้สนับสุนนทุกภาคส่วน ที่ร่วมสนับสุนนให้กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดีครับ

นางสาวปรางค์ชนก ขวัญพฤกษ์
นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            กิจกรรมรับน้องรถไฟปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Free Experience เปิดประสบการณ์ก้าวแรกสู่รั้ว มช. เนื่องจากการมารับน้องรถไฟอาจเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการนั่งรถไฟของน้องใหม่หลายคน เป็นกิจกรรมแรกที่จะพาน้องๆ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย พร้อมกับปลูกฝังความรักความผูกพันต่อสถาบันแก่น้องใหม่ด้วยค่ะ

นางสาวนพรดา แก้วกอง (แจน)
น้องใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
            รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาเป็นลูกช้าง มช. และภูมิใจที่ได้มาเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้เดินทางร่วมกับขบวนรับน้องรถไฟครั้งนี้รู้สึกสนุกสนาน ได้พูดคุยกับพี่ๆ ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งรู้สึกอบอุ่นมากค่ะ

นางสาวภกคิชญา สง่า (แพร)
น้องใหม่คณะคณะบริหารธุรกิจ จากโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร   

ดีใจและภูมิใจมากที่ได้ เป็นลูกช้าง มช. ตามที่ใฝ่ฝัน  ได้ร่วมเดินทางมาในขบวนรับน้องรถไฟในปีนี้  ประทับใจรุ่นพี่ที่ ให้การต้อนรับ ดูแลน้องๆอย่างดี และมีกิจกรรมสันทนาการตลอดการเดินทาง ในปีต่อไปในฐานะรุ่นพี่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกค่ะ

นางสาวปุณยนุช จงโชคดี  (ขนมปัง)
น้องใหม่คณะคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากโรงเรียน สตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ 

ดีใจได้เป็นน้องใหม่ของ มช. ได้ร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ ซึ่งมีพี่ๆ ให้การดูแลพวกเราเป็นอย่างดี จะมาร่วมงานรับน้องรถไฟในปีต่อไปแน่นอนค่ะ

นางสาวสุพิชญา โฉมจันทร์  (เปตอง)
น้องใหม่คณะคณะศึกษาศาสตร์ จากโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นน้องใหม่ของ มช. ได้เดินทางมากับขบวนรับน้องรถไฟ อบอุ่นมากกับความเอาใจใส่ของรุ่นพี่ ของอาจารย์ มีโอกาสจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกค่ะ

นายจีรสิน  ดาวเชิญ (เมฆ)
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

เดินทางมากับขบวนรถไฟรับน้องของ มช. สนุกมาก มีพี่ๆเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี สร้างความสนุกสนานได้ตลอดเวลา ได้พบเพื่อนใหม่ ได้แชร์ประสบการณ์ เกิดความผูกพัน ชื่นชอบมากครับ จะรอเข้าร่วมรับน้องรถไฟปีต่อไปครับ

แท็ก คำค้นหา