ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ร.พ.กรุงเทพเชียงใหม่ ครบรอบ 1 ปีชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมทําดีเพื่อสังคม

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 9th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

unnamed

เมื่อวันที่ 7กรกฏาคม 2558  พลตรีนายแพทย์นิวัฒน์บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และผู้อํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้เกียรติ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน ในงานฉลองครบรอบ 1 ปีและแถลง ข่าวโครงการ “1 น้ําใจปันให้ผู้ยากไร้” โดยได้กล่าวว่า “ด้วยคํามั่นสัญญาที่ให้กับผู้รับบริการ ทุกท่านด้วยการ บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ระดับสากล เพื่อความ ไว้วางใจ และพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ด้วยบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ตั้งอยู่บน ถ.เชียงใหม่ ซุปเปอร์ไฮเวย์พร้อมให้บริการคลินิกรักษาโรค เฉพาะทาง และศูนย์อุบัติเหตุรวมถึงการแพทย์ฉุกเฉิน ที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบกและทางอากาศ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เล็งเห็นและให้ความสําคัญกับทุกกลุ่มโรค จึงได้จัดสรรแพทย์ เฉพาะทาง รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อความพร้อม ในการ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ด้วยการแบ่งประเภทกลุ่มการรักษาออกเป็น คลินิกรักษาโรคเฉพาะทาง และศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับผู้ใช้บริการทุกท่าน อาทิ • คลินิกรักษาโรคเฉพาะทางอาทิคลินิกระดูกและข้อ, คลินิกกระดูกสันหลัง, คลินิกสมองและระบบประสาท, คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด, คลินิกกุมารเวช, คลินิกสูตินรีเวช, คลินิกทางเดินอาหารและตับ, คลินิกศัลยกรรม, คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คลินิกโรคไตและไตเทียม, คลินิกมะเร็ง, คลินิกจักษุ, คลินิกทันตกรรม, คลินิกหูคอจมูกENT, คลินิกส่งเสริมสุขภาพฯลฯ • ศูนย์อุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency & Trauma Center) พร้อมด้วยบริการรถฉุกเฉิน EMS (Emergency Mobile Service) ตลอด 24 ชั่วโมง และบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์(Sky ICU) ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่ที่สะดวก สบายครบครัน ลานจอดรถที่กว้างขวางจอดรถได้มากกว่า 150 คัน มีล่ามที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากถึง 5 ภาษา (อังกฤษ, พม่า, ญี่ปุ่น,จีน, ฝรั่งเศส) เพื่อสนองตอบทุกความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทย และ ต่างชาติวันนี้โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมให้บริการด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ที่พร้อมดูแล รักษา และให้คําปรึกษาด้านสุขภาพของชาวเชียงใหม่ และชาว ภาคเหนือตอนบน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ดําเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลด้วยความรับผิดชอบต่อ ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรขององค์กร และสังคม โดยให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการตอบแทน และมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมของชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยการมอบโอกาส การรักษาพยาบาลที่ดีและเท่าเทียมให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสในสังคม ผ่านโครงการ “1 น้ําใจปันให้ผู้ยากไร้” เพื่อนําเงินบริจาคจากรายได้ของโรงพยาบาลฯ ให้แก่ “ผู้ป่วยยากไร้” ทั้งประชาชน ภิกษุสงฆ์นักบวช ทุกชาติ ทุกศาสนา ตามเจตนารมณ์ของ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ หรือมูลนิธิสวนดอก มูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์ และมูลินิธิกู้ภัยต่างๆ โดยทุกใบเสร็จการรักษาพยาบาลของท่าน ที่ทําการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จะมอบให้กับโครงการนี้ 100 บาท เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับ “ผู้ป่วยยากไร้” ท่านสามารถร่วมโครงการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ยืนยันที่จะมอบบริการให้กับ ชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงทุกท่าน ด้วยความห่วงใย และใส่ใจมาตรฐาน ด้วยสโลแกนที่ว่า “วิทยาก๋าน ก้าวไก๋เต๋มใจ๋ดูแล Advanced & Caring”

แท็ก คำค้นหา