ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลำไยแปลงใหญ่เชียงใหม่ออกแล้วชาวยะลาโชคดีได้กินก่อนส่งขาย15 ตัน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 28th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป

1530202564154 1530202571162

ลำไยแปลงใหญ่เชียงใหม่เริ่มออกสู่ตลาดสู่ผู้บริโภคจังหวัดยะลา”
วันที่ 28มิถุนายน 2561เวลา13.00น. นายสมพล แสนคำ เกษตร จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญศรี พาลมูล เกษตรอำเภอสันป่าตอง ร่วมถ่ายทำ”รายการรอบภูมิภาค” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”ลำไยแปลงใหญ่”เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริโภคลำไยและกระจายผลผลิตลำไยภายใน แบะต่างประเทศต่อไป

1530202581554 1530202600556
พื้นที่อำเภอสันป่าตองนั้นเป็นแหล่งปลูกลำไยแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีนายประจวบ ทาก๊า เป็นประธาน ที่มีการบริหารจัดการแบบกลุ่มรวมถึงเป็นผู้รับซื้อในพื้นที่ปีหนึ่งก็จะซื้อขายหลายสิบตันต่อวัน ในช่วงผลผลิตออกมาก เพื่อส่งขายไปยัง มาเลเซีย จีน และตลาดในประเทศ รวมถึงเป็นร่วมหน่วยงานทางภาครัฐกระจายลำไยคุณภาพของเกษตรกรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น พานิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด เพื่อรวบรมผลผลิตลำไย ในฤดูกาลผลิตนี้ รวมถึงกลุ่มผลผลิตในกลุ่มแปลงใหญ่และยังมีองค์ความรู้ใหม่ๆในการลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ย และฮอร์โมน คือ”สูตรชีวภาพสูตรเย็น”และ การใช้แรงดันน้ำแทนทดแทนแรงงานคน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในสวนลำไย และการห่มดินด้วยใบลำไยที่ล่วงตามธรรมชาติแทนการเผา เพื่อคุมความชื้นเป็นการเลี้ยงจุลินทรีย์และย่อยสลายเป็นปุ๋ย ปรับโครงสร้างกายภาพ ชีวภาพในดินเพื่อให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารแก่พืชนับว่าเป็นลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 20 เปอร์เซ็นเลยทีเดียว ไม่เพียงเท่านี้ยังเชื่อมโยงการผลิตระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งแปลงใหญ่อำเภอสันป่าตองเพื่อเกื้อกูลรวมถึงเป็นเพิ่มการติดผลลำไยอีกด้วย

1530202608556 1530202627686
นายประจวบ ทาก๊า ประธานแปลงใหญ่อำเภอสันป่าตองซึ่งจะเปิดรับซื้อผลผลิตลำไยในวันพรุ่งนี้ คือวันที่29มิถุนายน2561 เป็นต้นไปโดยรับคำสั่งซื้อลำไยบริโภคสด/มัดปุ๊กจากพ่อค้าจังหวัดยะลา หาดใหญ่ และภูเก็ตที่ต้องส่งพรุ่งนี้ 15,000 กิโลกรัม และได้แจกตระกร้าให้กับเกษตรเพื่อใส่ผลผลิตมาขายให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจอีกด้วย และพ่อค้าท่านใดสนใจซื้อลำไยบริโภคสดมัดปุ๊กสามารถติดต่อได้ทีรกบุ่มวิสากิจชุมชน ลำไยมัดปุ๊ก เบอร์โทรศัพท์ 0857231510

1530202634795 1530202642333

แท็ก คำค้นหา