ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลูกเสือจิตอาสา 6,800 คน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ ในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 3rd, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

ลูกเสือจิตอาสากว่า 6,800 คน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
ค่ำวันนี้ (2 มิ.ย.62) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 จำนวนกว่า 6,800 คน ร่วมพิธี

ทั้งนี้ เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและกิจการลูกเสือไทย และร่วมสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในฐานะประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนนี้ ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในการถวายเครื่องราชสักการะ และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลสุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
2 มิถุนายน 2562

แท็ก คำค้นหา