ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

วันนี้ข่าวดีจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มเติม

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 6th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

เชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มเติม นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า วันนี้ (6 เม.ย.63) ยังคงผู้ป่วยติดเชื้อ 38 ราย ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 31 ราย รักษาหายและกลับบ้านได้แล้ว 7 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 795 ราย กลับบ้านแล้ว 703 ราย ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลอีก 92 ราย มีผู้ที่เดินมาจากกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มายังจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 8,681 ราย อยู่ระหว่างการกักตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 6,179 ราย ติดตามครบ 14 วันแล้ว 2,502 ราย
–สำหรับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 37 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเพศหญิง มีอาชีพเป็นเด็กเอนเตอร์เทน จากการคัดกรองผู้สัมผัส ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ห้องเช่าจัดงานเลี้ยง แยกวิทยุธานิน พบผู้ร่วมงานที่เป็นเด็กเอนเตอร์เทน 4 คน ผู้ร่วมงานเลี้ยงชาวเชียงใหม่ 3 คน ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 คน และจังหวัดเชียงราย 4 คน ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อติดตามคัดกรองโรคต่อไป

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่6 เมษายน 2563

แท็ก คำค้นหา