ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศธจ.ลำพูน เปิดงานวันวิชาการโรงเรียนรพีเลิศวิทยา จังหวัดลำพูน

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 21st, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธจ.ลำพูน เปิดงานวันวิชาการโรงเรียนรพีเลิศวิทยา จังหวัดลำพูน

1 2 3 IMG20170821090215

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดวันวิชาการโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 แผนกประถม
ณ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนรพีเลิศ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน กล่าวชื่นชมในการจัดการศึกษาและกิจกรรม เพื่อตอบสนอง
ให้เป็นการจัดการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน อาทิ
ฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฐานการเรียนรู้สังคม และฐานการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ความรู้  และทักษะทุกกลุ่มสาระวิชาโดยผ่านการทำกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน สร้างความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพของตนเอง

แท็ก คำค้นหา