ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

“ศุภชัย” ชูการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 6th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชูการพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง พร้อมพัฒนาสู่เชียงใหม่ Smart City ในการเสวนา โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0


วันนี้ (5 ก.ค. 62) ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดการสัมมนา Futurising Thailand สร้างอนาคตไทยให้ทันโลก ในหัวข้อ โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0 โดย มีการเสวนาหัวข้อ โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0 โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และนายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ มีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก


การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการพัฒนาเมืองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของประเทศไทย เพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ไม่ต่างจากกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความเหมาะสมในด้านการค้าการลงทุน ทำให้ต้องพัฒนาเมืองเพื่อรองรับจำนวนคนที่เข้ามามากขึ้น แต่เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรม ดังนั้นจะต้องพัฒนาเมืองและชนบทไปพร้อมกัน ทั้งนี้การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ยังคงจะต้องจัดการพร้อมพัฒนาขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำเสีย ปัญหามลพิษ ปัญหาการจราจร รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยากให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นเมือง Smart City ต่อไป


หมายเหตุ : ดาวน์โหลดภาพวิดิโอได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/open?id=1Z3Fb_GEkdG8FbzNR7-KG1I0SHPt7hN9O
ศราวุธ เจิมจันทร์/คมศักดิ์ หล่อเถิน ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
5 กรกฎาคม 2562

แท็ก คำค้นหา