ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศุภชัย นำจิตอาสาพัฒนา คู คลอง 4 แห่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 4th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำจิตอาสาพัฒนา คู คลอง 4 แห่ง เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันนี้ (3 มิ.ย. 62) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
“จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ คลองแม่ข่าน้อย บริเวณลานเอนกประสงค์โรงแรมนิ่มซี่เส็ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน และ
จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้จัดขึ้นพร้อมกัน ๔ แห่ง คือ พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณลานเอนกประสงค์โรงแรมนิ่มซี่เส็ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรม, พื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด จัดขึ้นบริเวณประตูน้ำคลองแม่ข่า ถนนมหิดล มีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน


เปิดกิจกรรม, พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จัดขึ้นบริเวณริมคลองชุมชนบ้านมั่นคงป่ารวกสามัคคี มีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และพื้นที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จัดขึ้นบริเวณคลองแม่ข่าน้อย (บริเวณด้านข้างโรงน้ำแข็งแสวงชัย) มี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๔ แห่ง กว่า 2,000 คน โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ และกำจัดวัชพืช ทั้งในลำคลองและพื้นที่ริมคลองแม่ข่า


คลองแม่ข่า ถือเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ ในอดีตหนองน้ำนี้มีความอุดมสมบูรณ์ น้ำใสสะอาด ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำจากคลอง คลองนี้ยังทำหน้าที่รองรับมวลน้ำมหาศาลซึ่งถือเป็นการป้องกันอุทกภัยได้อย่างดี แต่ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดการบุกรุกคลองแม่ข่า ทำให้มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น คลองมีขนาดแคบลงและทรุดโทรม ทำให้คลองแม่ข่าเน่าเสียมายาวนาน เมื่อปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการฟื้นฟูคลองแม่ข่า มีการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ใช้พืชน้ำบัดบัดน้ำเสีย ทำให้คลอง
แม่ข่ากลายมาเป็นมรดกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว


วสันต์ มีจินดา-สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
3 มิถุนายน 2562

แท็ก คำค้นหา