ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ประกอบพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 5th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33  ประกอบพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน  

  ที่หอประชุมศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33  จังหวัดเชียงใหม่  พลตรีสืบสกุล  บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานประกอบพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ จิตอาสาพระราชทาน   โดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3  จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน  ร่วมในพิธี   สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ในสังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่  33  ได้ลงชื่อสมัครร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน ทั้งสิ้น 2,551 นาย

เพื่อทำหน้าที่จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ สร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านทั้งนี้หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 มีภารกิจในการอำนวยการ ประสานงานและดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ ลำพูน และจว.แม่ฮ่องสอน จำนวน 143 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนในจ จว.เชียงใหม่ จำนวน 101 โรงเรียน จว.ลำพูน จำนวน 26 โรงเรียน และจว.แม่ฮ่องสอน จำนวน 16 โรงเรียน ปัจจุบันมีนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 12,195 คน

แท็ก คำค้นหา