ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 62

  เมื่อ: วันศุกร์, ธันวาคม 6th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 62 เพื่อแสดงออกถึงระเบียบ วินัย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชาทหาร
พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมือง จว.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงสมรรถภาพ ระเบียบ วินัยและได้มีโอกาสพบปะและรับฟังโอวาทจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชาทหารด้วยกัน รวมทั้งให้มีความสำนึกในภาระหน้าที่ของตน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมและใช้กำลัง โดยการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นหนึ่งในกระบวนการเตรียมกำลัง เพื่อเป็นทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพ พร้อมรับใช้ชาติบ้านเมือง เมื่อมีการเรียกพลเพื่อ ทำการฝึกในยามปกติ หรือการระดมพลในยามสงคราม

ดังนั้นจะต้องมีความพร้อม ที่จะเผชิญภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของชาติทุกรูปแบบ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งปัญหาการเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ นักศึกษาวิชาทหาร นับว่าเป็นปัญญาชนที่มีการ ศึกษาที่ดี เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และมีอุดมการณ์มีความเสียสละตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคม
ด้าน พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า กองทัพบกกำหนดให้ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และ สวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกปีเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหาร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชา คณาจารย์รวมทั้งได้แสดงออกถึงความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และการเสียสละส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในการที่จะธำรงค์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ การประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารในวันนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 กองพัน โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ วุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสารภีพิทยาคม เป็นผู้บังคับกองผสม

แท็ก คำค้นหา