ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศูนย์ล้านนาศึกษา เชิญร่วมประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 13th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ล้านนาศึกษา เชิญร่วมประชุมวิชาการ
การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท

event-170529150840

โครงการวิวัฒน์ไทยและอาเซียนศึกษานานาชาติ เพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITAS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ เพื่อรวบรวมมรดกทางภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ไทด้านการรักษาสุขภาพ และการใช้ยาสมุนไพร และเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านไทย-ไทศึกษาระหว่างกลุ่มนักวิชาการและนักวิจัย รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านไทย-อาเซียนศึกษาในประเด็นศึกษา ร่วมด้านวัฒนธรรมไทย-ไท

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/APXKq5b4zDnAKjxx1 รับลงทะเบียนทางออนไลน์จำนวน 50 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-218-7495

แท็ก คำค้นหา