ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สคบ. ให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สคบ. ให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการปกป้องสิทธิของตนและครอบครัวในยุคดิจิทัล

DSCF6612 DSCF6633

239845 DSCF6609

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในปีประชาคมอาเซียน” ที่ ห้องประชุม ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวต้อนรับ พร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และมหาวิทยาลัยพายัพ

สำหรับ โครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้ร่วมกันจัดทำแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และเว็บไซต์ต่างๆ สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจนิยมใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด โดยเสนอขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย สินค้าหรือบริการที่นำมาเสนอขายนั้นสามารถเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว และยังเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งการประกอบธุรกิจสามารถโฆษณาและบริการได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้เงินทุนในการโฆษณาสินค้าและบริการเป็นจำนวนมาก แต่บางกรณีอาจเกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อนั้นไม่มีคุณภาพ สินค้าชำรุด เป็นต้น จึงควรมีแนวทางหรือมาตรการในการกระตุ้นให้ผู้บริโภค มีความตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนและคนในครอบครัว รวมไปถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์

แท็ก คำค้นหา