ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สดร.คว้ารางวัลสถาบันด้วยผลงานโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาดาราศาสตร์

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มีนาคม 10th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

Toray_banner

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ประเภทสถาบัน ด้วยผลงานโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาดาราศาสตร์ของประเทศไทย สะท้อนศักยภาพองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง สนับสนุนการศึกษา งานบริการวิชาการ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวด้านดาราศาสตร์สู่สังคมไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรดาราศาสตร์ชั้นนำ พร้อมเดินหน้าใช้ดาราศาสตร์เป็นโจทย์พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาคน

1552190789520_สดร.รับรางวัลโทเร_01 1552190789520_สดร.รับรางวัลโทเร_01
ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ สดร. ดำเนินการตามพันธกิจการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาดาราศาสตร์ของประเทศ มีผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับในหลายด้านทั้งการวิจัยและพัฒนาดาราศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ระดับมาตรฐานโลก การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์สู่สังคมไทย รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นผลงานที่เกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทุกคน จนสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ไม่เพียงแค่ในเมืองไทยเท่านั้น เรายังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากผลงานการเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกหลายโครงการ
สดร. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรและพันธกิจต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับ และเกิดผลดีกับการพัฒนาประเทศต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาคน สรรสร้างคนเก่งในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ ช่างเทคนิค แม้กระทั่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ สดร. ดร. ศรัณย์ กล่าวปิดท้าย
ในปี 2561 นับเป็นปีที่ 25 ของการมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลประเภทสถาบัน ที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาดาราศาสตร์ของประเทศไทย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลดังกล่าว จากพลเอกสุรยุทธ จุลลานนท์ องคมนตรี ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอททินี โฮเทล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

สดร.รับรางวัลโทเร_06 สดร.รับรางวัลโทเร_05

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 จัดโดยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย พิจารณาคัดเลือกบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานเข้ารับรางวัลจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับ บุคคล หรือสถาบัน ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) การให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการค้นคว้าวิจัยที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย และ 3) รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ สำหรับบุคลากรทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร์

สดร.รับรางวัลโทเร_02 สดร.รับรางวัลโทเร_04
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2536 ด้วยเงินบริจาคจาก โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นกองทุนถาวรเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ในแต่ละปีได้มอบเงินทุนวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้านเคมี ด้านเกษตรกรรม และฟิสิกส์ เป็นต้น และมอบรางวัล แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นและประสบความสำเร็จในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเชื่อว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

แท็ก คำค้นหา