ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สดร. ปลื้มเยาวชนทั่วประเทศร่วมโชว์ผลงานวิจัยดาราศาสตร์กว่า 70 โครงงาน ในงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 4 ที่เชียงใหม่

สดร. ปลื้มเยาวชนทั่วประเทศร่วมโชว์ผลงานวิจัยดาราศาสตร์กว่า 70 โครงงาน
ในงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 4 ที่เชียงใหม่


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 4 (The 4 th Thai Astronomical Conference (Student Session) : TACS 2017) 
ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ เรือนคุ้มภูคำ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มียุววิจัยดาราศาสตร์จากทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานกว่า 73 โครงงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในเวทีระดับชาติ หวังพัฒนาต่อยอดสู่เวทีนานาชาติ และจุดกระแสครูในโรงเรียนสร้างยุววิจัยรุ่นใหม่ให้ผลิตโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพิ่มเติมได้ที่
Website : www.narit.or.th
Twitter : @N_Earth , Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-121268-9 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

แท็ก คำค้นหา