ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ โครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่ 10

  เมื่อ: วันศุกร์, มกราคม 17th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ โครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่ 10 ” ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 สำหรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ณ จังหวัดเชียงใหม่ใและเชียงราย จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลที่เด็กๆขาดโอกาสเดินทางไปโรงภาพยนต์ กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเสนอภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นที่สอดแทรกคติและข้อคิดสอนใจเรื่อง “รูดอล์ฟ เหมียวน้อยผจญเมือง” โดยได้รับอนุญาตจากเอ็ม พิคเจอร์ส กรุ๊ป ตลอดจนการบรรยายแนะนำประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1,600 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมสันทนาการนี้เพื่อแนะนำให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น จนก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

 สถานกงสุลญี่ปุ่นรายงานว่าทางคณะผู้จัดงานรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจชมภาพยนตร์อย่างตั้งอกตั้งใจและแสดงออกถึงอารมณ์ ทั้งส่งเสียงหัวเราะและแสดงความโศกเศร้าคล้อยตามเนื้อหาของภาพยนตร์ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนักเรียนได้กล่าวแสดงถึงความรู้สึกที่ดีและขอบคุณต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย
โรงเรียนที่ได้ไปจัดกิจกรรม วันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 14 มกราคม 2563โรงเรียนบ้านป่าตึงพิทยานุกูล อ.เชียงแสน จ.เชียงรายโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.เชียงของ จ.เชียงราย วันที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่หลวงอุปถมป์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

แท็ก คำค้นหา