ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สถานเอกอัคราชฑูตมาเลเซียประกาศผลประกวดเรียงความหัวข้อทำไมฉันถึงอยากเที่ยวมาเลเซีย

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 9th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

Photo release 1

กรุงเทพ 6 กรกฎาคม 2561: สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ“Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018” โดยมี ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยโครงการประกวดบทความ “NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018″ ภายใต้หัวข้อ “ทำไมฉันถึงอยากจะผจญภัยที่มาเลเซีย” เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวมาเลเซีย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ สำนักงานการศึกษามาเลเซีย กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ และ บริษัท Conceptual Events Co. Ltd. ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้การประกวดครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนักศึกษาร่วมส่งเรียงความเข้าประกวดทั้งหมด 225 ชิ้น มีการคัดเลือกเรียงความแบ่งเป็นรางวัลใหญ่ รางวัล และรางวัลชมเชยรางวัลสำหรับผู้ชนะรางวัลใหญ่ทั้ง ราย ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ พร้อมที่พัก วัน คืนและแพ็คเกจทัวร์ ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ รักขิโต และนายอุประจิต รวมทรัพย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Photo release 4

รางวัลชมเชย รางวัล ได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ปีนัง – กรุงเทพฯ ได้แก่ นางสาว ชลธิวา เจริญศรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนางสาว กัญวี จงจิตสำราญ จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ นางสาว ปวีณัชมา สมควร จาก มหาวิทยาลัยศิลปากรฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่าการประกวดบทความในครั้งนี้จะสร้างความตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซียให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่ และเป็นการร่วมรำลึกถึงวาระครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – มาเลเซีย รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มการศึกษาและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ และการประกวดบทความนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการวิจัย หาข้อมูลเพิ่มเติม และรู้จักประเทศมาเลเซียมากขึ้น

Photo release 1

ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามูเอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาผู้ชนะการประกวด “NAK SUK SA PAI MALAYSIA ADVENTURE 2018” essay writing contest

แท็ก คำค้นหา