ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เผยวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดาวเสาร์โคจรมาอยู่ในตําแหน่งใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 22nd, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, เทคโนโลยี

 

Saturn By NARIT Saturn Opposition 2018

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดาวเสาร์โคจรมาอยู่ในตําแหน่งใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี 
สังเกตด้วยตาเปล่าชัดเจนตั้งแต่หัวคํ่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หากใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดหน้ากล้องตั้งแต่
4 นิ้ว กําลังขยาย 50 เท่าขึ้นไป จะมองเห็วงแหวนหลักได้อย่างชัดเจน
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 มิถุนายน
2561 ดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ในตําแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ดวงอาทิตย์ โลก และดาวเสาร์
เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน มีโลกอยู่ตรงกลาง ส่งผลให้ดาวเสาร์อยู่ในตําแหน่งใกล้โลกมากที่สุด ระยะห่างประมาณ1,353 ล้านกิโลเมตร เป็นโอกาสที่ดีสําหรับการสังเกตการณ์ เนื่องจากสามารถมองเห็นได้ตลอดคืนและมีขนาดใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย มีค่าความสว่างปรากฏประมาณ 0.1(ความสว่างปรากฏดวงจันทร์เต็มดวงประมาณ -12.6)
ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561สามารถสังเกตดาวเสาร์ด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าปรากฏทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนู ตํ่ากว่าดวงจันทร์ลงมาเล็กน้อย (วันดังกล่าวดวงจันทร์อยู่ในช่วงข้างขึ้น 14 คํ่า) หากสังเกตการณ์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดหน้ากล้องตั้งแต่ 4 นิ้ว และมีกําลังขยาย 50 เท่าขึ้นไป จะมองเห็นวงแหวนหลักของดาวเสาร์ได้ชัดเจนรวมถึงช่องว่างแคสสินีและดวงจันทร์บริวารบางดวง
วงแหวนดาวเสาร์ที่มองเห็นผ่านกล้องโทรทรรศน์มีความกว้างกว่า 80,000 กิโลเมตรเศษวัตถุในวงแหวนยังสะท้อนแสงได้ดีอีกด้วย“ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนขนาดใหญ่และสวยงามมาก ได้รับการขนานนามว่า
เป็นราชาแห่งวงแหวน นับเป็นโอกาสดีที่โรงเรียนจะจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ ให้นักเรียนได้ชมวงแหวนดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศนและเรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านปรากฏการณ์ดาราศาสตร์สําคัญในครั้งนี้
จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์แก่เยาวชนไทยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
และหลังจากนี้ดาวเสาร์ยังจะปรากฏบนท้องฟ้าตลอดคืนยาวนานไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคม” ดร.ศรัณย์
กล่าว

Saturn Opposition NASA ภาพจำลองปรากฏการณ์_0
สดร. เตรียมจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ “ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. เชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความสวยงามของวงแหวนดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ณ จุดสังเกตการณ์หลัก 4 จุด เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา และเครือข่ายโรงเรียนอีกกว่า 360 แห่งทั่วประเทศ
(ตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/NARITpage )
จุดสังเกตการณ์หลัก 4 แห่ง ได้แก่ 1) เชียงใหม่ : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร. 081-8854353
2) นครราชสีมา : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา โทร. 086-4291489
3) ฉะเชิงเทรา : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โทร. 084-0882264
4) สงขลา : ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 095-1450411

แท็ก คำค้นหา