ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สปข.3 เปิดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรหลัก

  เมื่อ: วันเสาร์, กันยายน 5th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

11743766_1047796468564566_390875137_o11990913_1047796588564554_486129115_o

11990263_1047796428564570_780293067_o11990338_1047796531897893_505080489_o

 

วันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรหลัก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายในงาน Lanna Expo 2015 ในระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

นางธารทิพย์  ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรหลัก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 บูรณาการทำงานร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน,สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วยการจัดนิททรศการ 3 มิติ ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรหลัก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด นมถั่วเหลืองและลำไย การสาธิตการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์เกษตร และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นางธารทิพย์  ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2558 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ได้ดำเนินการโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน นิยมบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมให้เกษตรหันมาผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรย๋เพิ่มขึ้น

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวต่อว่า สำหรับนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรหลัก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นั้น เป็นสื่อกิจกรรมที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายในงาน Lanna Expo 2015 ในระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าในระยะเวลาจัดงานทั้ง 10 วัน จะมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานเป้นจำนวนมาก อันจะนำไปสู่การขยายฐานการบริโภคและการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

แท็ก คำค้นหา