ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สปส. เพิ่มช่องทางการสื่อสารงานประกันสังคม ช่วงวิกฤตโควิด ในการขอรับเงินช่วยเหลือ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 26th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

สปส. เพิ่มช่องทางการสื่อสารงานประกันสังคม ช่วงวิกฤตโควิด  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ประกันตนไม่สามารถมาทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง ทำให้นายจ้างและผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ ที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมเป็นจำนวนมาก ซึ่ง นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม หรือข้อมูลการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน ได้หลายช่องทาง

ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th / e-mail (info@sso1506.com) / Web board / Live chat และ Facebook.com/ssofanpage ซึ่งทุกช่องทางสำนักงานประกันสังคมจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด หากนายจ้างและผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง—

ด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนยื่นขอรับเงินว่างงานทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานฯ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการระบาดของไวรัสโควิด  ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิ์   1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด   2. คลิกลิงค์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานและชราภาพออนไลน์   3. เลือกขอรับสิทธิ์ที่ต้องการเพื่อบันทึกและส่งข้อมูล      – กรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตนที่แจ้งลาออก/เลิกจ้าง) ใช้แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน(สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)      –

กรณีชราภาพ (สำหรับผู้ประกันตน) ใช้แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีชราภาพ (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)     – กรณียืนยันการปิดกิจการชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (โควิด 19 สำหรับนายจ้าง) ใช้แบบฟอร์มยืนยันการปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)     – กรณีรัฐสั่งปิดสถานประกอบการ ลูกจ้างถูกกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันฯ  4 รอรับเงินทดแทนผ่านธนาคารที่ท่านระบุ ยกเว้น ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แท็ก คำค้นหา