ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สพฐ.สัญจร หวังขับเคลื่อนนโยบาย มุ่งความสำเร็จไปสู่ผู้เรียน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 10th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ.สัญจร หวังขับเคลื่อนนโยบาย มุ่งความสำเร็จไปสู่ผู้เรียน

IMG_0803 IMG_0825

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน หวังขับเคลื่อนนโยบายที่ถูกต้องนำไปสู่การปฏิบัติ มุ่งความสำเร็จไปสู่ผู้เรียนเป็นหลัก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2560 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ กว่า 500 คน เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายที่ถูกต้อง ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในภาพรวม ซึ่งหัวใจสำคัญก็คือ คุณภาพของผู้เรียนเป็น

แท็ก คำค้นหา