ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สภากาชาดไทย ติดตามการส่งเสริมพัฒนาภาษาไทยของเด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 20th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้

สภากาชาดไทย ติดตามการส่งเสริมพัฒนาภาษาไทยของเด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (20 ก.ค. 66) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภากาชาดไทย หัวหน้าคณะทำงานทางวิชาการฯ นำคณะเดินทางมาติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยในปี 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ใน 9 อำเภอ 13 โรงเรียน ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาครบทุกโรงเรียน พบว่า มีปัญหา 4 ประเด็นหลัก คือ บุคลากรและครูผู้สอน จบไม่ตรงสายวิชาที่สอน, ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนได้ในทุกวัน และนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 เด็กจึงขาดความสนใจในการเรียน, การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ครูผู้สอนจะเน้นสอนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทำให้นักเรียนกลุ่มอื่นเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน และสื่อการเรียนการสอน ที่มีหลายสำนักพิมพ์ ขาดการบูรณาการการใช้ร่วมกัน บางเล่มยากเกินความสามารถของผู้เรียน และขาดสื่อการสอนที่กระตุ้นความสนใจ

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และอาสาสอนเสริม ซึ่งเป็นผู้ที่เคยประกอบอาชีพครูทั้งหมด ระดมความคิดเห็นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนเกิดเป็นสื่อการเรียนการสอนที่อยู่ภายใต้แนวคิด “Game Base Leaning” และกระจายไปในทุกโรงเรียนเป้าหมายแล้ว ซึ่งในห้วงนี้เป็นระยะของการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามการใช้สื่อ

WWW.PHAKNUADAILY.COM

FACEBOOK : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

YOUTUBE : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

TIKTOK : PhaknuaDaily

#โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจังหวัดเชียงใหม่#สภากาชาดไทย#เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา