ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เยี่ยมชมการทำงานรัฐสภาเมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 20th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

U Kyaw Swar Min เลขาธิการสภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) นำนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมาปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (National Press Council of Thailand) พร้อมคณะประกอบด้วย นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการฯ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการฯ นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง กรรมการสภาการฯ และนางสาวผุสดี คีตวรนาฏ อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ เยี่ยมชมรัฐสภา พร้อมทั้งมีโอกาสได้เข้าพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการฝ่ายกฎหมาย นำโดย U Zaw Min ประธานคณะกรรมาธิการฯ รัฐสภาเมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ในโอกาสที่คณะฝ่ายไทยเดินทางเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 17-21 พ.ย. 62

แท็ก คำค้นหา