ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ประชุมระดมฟังความคิดเห็นวางนโยบายการบริหารคณะกรรมการสมัยที่ 9

  เมื่อ: วันอาทิตย์, พฤษภาคม 13th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ภาพข่าวสังคม

1526204655482

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดสัมมนากําหนดแนวทางการทํางาน
ระหว่างวันที่ 12-13 พค. นี้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (นั่งกลาง) ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 จัดสัมมนาระดมสมองเพื่อกําหนดแนวทางการทํางานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร (นั่งที่ 4 จากขวา) และดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล (นั่งที่ 4 จากซ้าย) อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมให้ข้อคิดเห็น พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทํางาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ร่วมระดมความคิดเห็น และจัดทําแผนการดําเนินงาน ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

 

 

1526205820354 1526204763310

1526204726377 1526204752104

แท็ก คำค้นหา