ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินห้าหมื่นบาท

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤศจิกายน 2nd, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ภาพข่าวสังคม

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก สำหรับออกหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิจักษุเชียงใหม่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าทีมจักษุแพทย์อาสา มูลนิธิจักษุแพทย์เชียงใหม่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

แท็ก คำค้นหา