ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 17th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยมีขวัญกำลังใจที่ดีในการดำรงชีวิตและต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป

เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณเชิงสะพานบ้านกู่ฮ่อสามัคคี ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 600 ถุง ได้แก่ บ้านกู่ฮ่อสามัคคี ตำบลบ้านหลวง อำเภอจองทอง จำนวน 215 ถุง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จำนวน 185 ถุง บ้านแม่กลางบ้านลุ่ม ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จำนวน 100 ถุง  และตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จำนวน 100 ถุง โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ฝ่ายปกครองท้องที่ และผู้นำชุมชน ร่วมในพิธี

S__6627375 S__6627376

สำหรับ สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2560 ห้วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2560 นับว่ามีความรุนแรงและขยายเป็นบริเวณกว้าง กว่าปีที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 21 อำเภอ 70 ตำบล 481 หมู่บ้าน ซึ่งลักษณะของภัยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์

ในส่วนของสถานการณ์อุทกภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง และอำเภอดอยหล่อ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งปริมาณฝนที่ตกสะสม ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในพื้นที่ดังกล่าว โดยอำเภอจอมทอง จำนวน 6 ตำบล 44 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 1,865 ครัวเรือน 5,595 คน อำเภอแม่วาง จำนวน 5 ตำบล 35 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 1,106 ครัวเรือน 3,290 คน อำเภอสันป่าตอง จำนวน 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 1,400 ครัวเรือน 3,507 คน อำเภอดอยหล่อ จำนวน 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 1,101 ครัวเรือน 2,379 คน และอำเภอหางดง จำนวน 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 3,880 ครัวเรือน 10,490 คน

ทั้งนี้ จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น มีพื้นที่ประสบภัยรวม 29 ตำบล 213 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 9,352 ครัวเรือน และ 25,261 คน โดยมีบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว โดยได้นำถุงยังชีพที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปมอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นรวมกว่า 4,000 ชุด

ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่และประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในช่วงวันที่  10-12 ตุลาคมที่ผ่านมา  ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับทราบและมีความห่วงใยต่อปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เพื่อลงพื้นที่มาพบปะเยี่ยมเยียนและสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมกับเชิญพระราชแส ทรงห่วงใย และทรงขอบใจประชาชนทุกคนที่มีความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านกิจกรรมต่างๆ

S__6627384 S__6627391

ทั้งนี้  ในอดีตที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกภูมิภาคของประเทศ และในปัจจุบันเมื่อประชาชนประสบความเดือดร้อนมีความทุกข์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชประสงค์ในการบรรเทาปัญหาความทุกข์ของประชาชน จึงได้พระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมามอบให้กับประชาชนทุกคน โดยมีพระองค์เป็นที่พึงและจะทรงเคียงข้างประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนตลอดไป

แท็ก คำค้นหา