ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราทานเพลิงศพคุณหญิงเจ้าระวีพันธ์ สุจริตกุล

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 8th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS

85800 85802

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราทานเพลิงศพคุณหญิงเจ้าระวีพันธ์ สุจริตกุล

เวลา 17.30 น.วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงเจ้าระวีพันธ์ สุจริตกุล ณ เมรุชั่วคราววัดสวนดอกพระอารามหลวง
คุณหญิงเจ้าระวีพันธ์ เป็นบุตรสาวเจ้าราชบุตร (วงตะวัน) ณ เชียงใหม่ มีพี่สาวชื่อคุณหญิงเจ้าพงษ์แก้ว ณ ลำพูน เป็นหลานสาวเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 องค์สุดท้าย จึงเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่อาวุโสสูงสุด ที่ได้รับการยอมรับ ตลอดชีวิตได้รับใชเบื้องยุคลพระบาทด้วยความจงรักภัคดีจนถึงวาระสุดท้าย สมรสกับนายสุชาติ สุจริตกุล ผู้จัดการธนาคาร

แท็ก คำค้นหา