ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์ อุทยานดาราศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 9th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

11722393_1016568171687396_8356030635058754751_o 11539768_1016568158354064_1225652890859484948_n

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา ทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์(Astro Park) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์ไทย ปักหมุดสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ที่เชียงใหม่ หวังให้เป็นเมืองหลวงดาราศาสตร์ของประเทศยกระดับการศึกษาดาราศาสตร์ไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เตรียมขึ้นแท่นผู้นำดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงานนางสาวจุลลดา ขาวสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด อุทยานดาราศาสตร์ ๆ มีเนื้อที่ประมาณ 54 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย 1. อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นอาคารสำนักงานและดำเนินภารกิจด้านต่างๆ ของสถาบัน  2. อาคารปฏิบัติการและอาคารเครื่องเคลือบกระจก 3. อาคารฉายดาวและพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ ซึ่งประกอบ ส่วนท้องฟ้าจำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เมตร ความจุประมาณ 100 ที่นั่ง และส่วนนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ 4. อาคารหอดูดาว เป็นอาคารสังเกตุการณ์วัตถุท้องฟ้า ด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบต่างๆ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชชี-เครเทียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 เมตร ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก และขนาดกลางที่มีขีดความสามารถสูง จำนวน 4-6 กล้อง สำหรับให้บริการดูดาว สังเกตวัตถุบนท้องฟ้า รวมทั้งถ่ายภาพวัตถุบนท้องฟ้า 5. อาคารศูนย์ประชุม เป็นศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ จัดประชุม อบรม สัมนา 6. ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง ใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ซึ่งลานดังกล่าวสามารถรองรับประชาชนได้มากกว่า 500 คน สำหรับแผนดำเนินการก่อสร้าง อุทยานดาราศาสตร์ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 400.6 ล้านบาท กำหนดการแล้วเสร็จคาดว่าประมาณปี 2561 หากอุทยานก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดหวังว่า จ.เชียงใหม่จะกลายเป็นเมืองหลวงดาราศาสตร์ของไทย นางสาวจุลลดากล่าว

แท็ก คำค้นหา