ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่น 53 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 23rd, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวเด่นวันนี้

1548220430539 1548220470627

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 7,142 คน จาก 22 คณะ 1 วิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี

1548220437396 1548220441707

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1548220448013 1548220455499

1548220475697 1548220481763

แท็ก คำค้นหา