ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเทพฯ เปิดนิทรรศการ

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 17th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_3821IMG_3836

IMG_3881IMG_3943

IMG_3956IMG_3969

 

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทะรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง “ศรีสวรินทิราราชกรณียากิจ สิรินธรพินิจราชกรณียานุการ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา