ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ของจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 18th, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_0014 DSC_0017 DSC_0021 DSC_0130

สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2559

วันนี้ 18 เม.ย 59 เวลา 10.30 น. ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2559 พร้อมด้วย นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปผลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน 10 ครั้ง น้อยกว่าปี 2558 จำนวน 8 ครั้ง อำเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุด ได้แก่ อำเภอแม่อาย สันป่าตอง แม่วาง จำนวน 2 ครั้ง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว สารภี จำนวน 1 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต 4 ราย มากกว่าปี 2558 จำนวน 2 ราย จำนวนผู้บาดเจ็บ 9 คน เป็นชาย 7 หญิง 2 น้อยกว่าปี 2558 จำนวน 7 คน อำเภอที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ อำเภอสันป่าตองแม่วาง จำนวน 2 คน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว แม่อาย สารภี จำนวน 1 คน อำเภอที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ มีจำนวน 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง พร้าว สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน ดอยหล่อและกัลยาณิวัฒนา และสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจาก เมาสุรา จำนวน 6 ครั้ง ขับรถเร็วเกินกำหนด 3 ครั้ง ตีดหน้ากระชั้นชิด 2 ครั้ง ทัศนวิสัยไม่ดี 1 ครั้ง และมีสิ่งกีดขวางบนถนน 1 ครั้ง ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ จำนวน 10 ครั้ฃ รถปิคอัพ 1 ครั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การตั้งด่านชุมชนนั้น ได้ผลมาในระดับหนึ่ง แต่ก็มีการเลี่ยงจากชุมชนมายังเส้นทาหลวงจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น และสาเหตุหลักเกิดจากการดื่มสุรา

แท็ก คำค้นหา