ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สร้างถนนมาราธอนสายเชียงใหม่-เชียงราย ตอนตำบลป่าเมี่ยง-บ้านน้ำถุ ทางหลวงเริ่มเปิดให้ใช้ 27 ธ.ค.นี้ อำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ เสร็จจริงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 26th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เปิดใช้ทางหลวงสายเชียงใหม่-เชียงราย ตอนตำบลป่าเมี่ยง-บ้านปางน้ำถุ รองรับการเดินทางช่วงปีใหม่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เปิดใช้ถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – เชียงราย ตอน ตำบลป่าเมี่ยง – บ้านปางน้ำถุ รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 63วันนี้ (26 ธ.ค. 62) ที่สำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง-บ.ปางน้ำถุ นายเอกนรินทร์ จินทะวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงถึงการเปิดใช้ถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่- เชียงราย ตอนตำบลป่าเมี่ยง – บ้านปางน้ำถุ ระหว่าง กม.42+000 – กม.51+250 ระยะทางประมาณ 9.25 กิโลเมตร โดยจะเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคมนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่จะแล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563


จากเดิมที่ถนนมีเพียง 2 ช่องจราจร ได้ขยายเพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.5 เมตร และมีไหล่ทางด้านนอกอีกด้านละ 2.5 เมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางผ่านพื้นที่ภูเขาและแนวคดเคี้ยว โดยได้ทำการก่อสร้างขยายทางพร้อมปรับปรุงทางให้มีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น สำหรับพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ซึ่งในขณะนี้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้กำชับและควบคุมการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในกลางปี 2564

แท็ก คำค้นหา