ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สวนสัตว์เชียงใหม่ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เดินหน้าพัฒนาพื้นที่เตรียมพร้อมรับเทศกาลปีใหม่เมือง

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 24th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

สวนสัตว์เชียงใหม่ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เดินหน้าพัฒนาพื้นที่เตรียมพร้อมรับเทศกาลปีใหม่เมืองสวนสัตว์เชียงใหม่ ระดมกำลังพนักงานและลูกจ้าง ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องการเกิดไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ 

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานสุเทพ – ปุย ดังนั้น การป้องกันการเกิดไฟป่า ซึ่งหากสามารถจัดทำแนวกันไฟแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันไฟป่าที่จะรุกลามเข้ามาในพื้นที่สวนสัตว์ ทำให้เกิดหมอกควัน มีผลทำให้เกิดมลพิษต่อประชาชน และสัตว์ป่าสวนสัตว์เชียงใหม่ต่อไป

ในขณะเดียวกัน สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสัตว์ป่าทุกตัวในความดูแล โดยได้เริ่มดำเนินการฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับสัตว์และบริเวณโดยรอบ เพื่อลดปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละอองภายในพื้นที่ของสวนสัตว์ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงการเข้าสู่ฤดูแล้งที่จะถึงนี้อีกด้วย

แท็ก คำค้นหา