ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สวนสัตว์เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมผสมพันธ์ หลินฮุย

  เมื่อ: วันศุกร์, เมษายน 24th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_20150424_134647 IMG_20150424_132659

เวลา 13.30 น. 24 เม.ย. 58 นายนิพน์ วิชัยรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ แถลงข่าวสื่อมวลชน ว่าสวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพของหมีแพนด้าก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูผสมพันธ์ โดยคณะทำงานโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย เชิญ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุดสรร ศิริไวยยพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธ์ุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมสัตว์แพทย์ จาก สำนักอนุรักษ์ วิจัยและการศึกษา องค์การสวนสัตว์.ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมตรวจสุขภาพของหมีแพนด้าทั้ง ช่วง ช่วง และ หลินฮุย อย่างละเอียด ระหว่างวันที่ 4-8 พ.ค.นี้ ส่วน หลินฮุ่ย จะตรวจลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคของมดลูกโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อศึกษาและจัดเก็บข้อมูลไว้ใช้ในขบวนการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ของแพนด้าหลินฮุ่ยในครั้งต่อไป โดยตรวจเพื่อหาความเตรียมพร้อมของหลินฮุ่ยว่าจะพร้อมในการผสมพันธ์ุหรือไม่ ซึ่งหลังตรวจแล้วจะมีการแถลงข่าวให้ปรัชาชนได้ทราบในวันที่ 7 พ.ค.นี้

แท็ก คำค้นหา