ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สองนักศึกษาทันตแพทย์ มช. ได้ทุนไปดูงานที่สิงคโปร์

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤษภาคม 12th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ภาพข่าวสังคม

messageImage_1525244830257

นักศึกษาเก่ง..นศ.ทันตฯ ได้รับทุนศึกษาดูงานระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร์
นทพ. พิมพ์นิภา วัฒนากล้า ชั้นปีที่ 2 และนทพ. พิจิตตรา จันคณา
ชั้นปีที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับทุนศึกษาดูงานระยะสั้น ในหลักสูตร “STEP Ecosperity Dialogue
2018” จาก National University of Singapore (NUS) และ Temasek
ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2561 ณ National University of
Singapore

แท็ก คำค้นหา