ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ภาคภูมิใจ..ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิง .. พร้อมช่วยสนับสนุนการถวายงานทุกด้าน

  เมื่อ: วันจันทร์, ตุลาคม 23rd, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ภาคภูมิใจ..ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิง .. พร้อมช่วยสนับสนุนการถวายงานทุกด้าน

 IMG_5341 IMG_5424

          วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day ทำความสะอาดพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมกว่า 2,000 คน

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่ง และได้ใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศ และจิตภาคารของจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งการจัดกิจกรรม Big cleaning day ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ร่วมเป็นหนึ่งพลังแห่งความจงรักภักดี ในการถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย

IMG_5356 IMG_5481

นอกจากการเป็นเบื้องหลังของการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดสร้างพระเมรุมาศที่จะใช้ประกอบพระราชพิธีอันสำคัญ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้แล้ว สำนักงานพัฒนาพิงคนครได้ร่วมสนับสนุนการถวายงานในด้านต่างๆ โดยการใช้สถานที่ อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสาธารณูปโภค พร้อมกับสนับสนุนรถลากพ่วงของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 15 คัน ร่วมบริการรับ – ส่ง จิตอาสาและประชาชนจากสนามกีฬา 700 ปี – ศูนย์ประชุมฯ ตลอดทั้งวัน  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน เข้าให้บริการจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ บริเวณศูนย์ประชมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  พระชนมพรรษา  โดยในวันดังกล่าวได้ปิดการให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 1 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีโอกาสถวายงานในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้
ภาพเคลื่อนไหว : https://drive.google.com/file/d/0B1s5Qe0nLtf3QW9fM2lKVVhkYkk/view?usp=sharing

แท็ก คำค้นหา