ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หนุนนักศึกษา ร่วมแข่งขัน “The ICDL Digital Competition 2017” คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 13th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หนุนนักศึกษา
ร่วมแข่งขัน “
The ICDL Digital Competition 2017” คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1

01 03

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนให้ คุณธวัลรัตน์ มีเมล์ คุณศิริพร กาวิชา และคุณสิริกร ทวีปัญโญภาส นักศึกษาคณะบริการธุรกิจชั้นปีที่ 2 นำทีมโดยคุณพัชร์ กัลยาณมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าร่วมการแข่งขัน  “The ICDL Digital Competition 2017” เมื่อในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  โดยขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยความร่วมมือของ ICDL Thailand กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และได้รับเกียรติจากคุณวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ในการแข่งขันครั้งนี้ คุณธวัลรัตน์ มีเมล์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงาน  “The ICDL Digital Competition 2017” จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน  40  คน  จาก 7 สถาบันทั่วประเทศ

แท็ก คำค้นหา