ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

หมอบรรณกิจ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เยือนมหาวิทยาลัยจีนที่มณฑลกวงสี

  เมื่อ: วันพุธ, ธันวาคม 26th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

1545785301349

แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจีน…ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญา เอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบ Professor Yao Jinguang อธิการบดี Youjiang Medical University for Nationalities และเยี่ยมชมภาควิชาต่างๆ และ Affiliated Hospital of Youjiang Medical University for Nationalities เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรปริญญาเอกของคณะฯ และให้การสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่สนใจจะไปศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ มช.นอกจากนี้ยังได้มีการปรึกษาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2561 ณ เมือง Baise มณฑล Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

1545785305963 1545785310879

แท็ก คำค้นหา