ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

“หมอเกษม” เปิดสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

  เมื่อ: วันเสาร์, มิถุนายน 23rd, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

1529736983296 1529736990001

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกาถาพิเศษเรื่อง “การบัณฑิตศึกษาและการวิจัยเพื่อเป้าหมายประเทศไทย 4.0” ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารจากทุกส่วนงาน ร่วมการสัมมนา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561

1529737000844 1529737005879

1529737015932 1529737037117

แท็ก คำค้นหา