ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

หอกาค้าเชียงใหม่ จัดงานหอการค้าแฟร์ หวังเพิ่มรายได้พันล้านให้ผู้ประกอบการ งานถึง 8 พย.นี้

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤศจิกายน 2nd, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

หอการค้าไทยเชิญชวนร่วมงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) ครั้งที่ 2 งานนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเหนือ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท    วันนี้ (1 พ.ย. 62) นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย แถลงถึงการจัดงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ว่า การจัดงานหอการค้าแฟร์ที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งการจัดงานหอการค้าแฟร์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบโจทย์ เป็นการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในภูมิภาค สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด ร่วมมือและเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายของหอการค้าไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค กระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นภาคเหนือ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่พักโรงแรม ร้านอาหาร ตลอดจนการสร้างงาน คาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดจะช่วยในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเหนือ


    การจัดงานหอการค้าแฟร์ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ในภาคเหนือของหอการค้าไทย เป็นการยกงานแสดงสินค้าที่มีมาตรฐานสากลมาจัดแสดงในภูมิภาค เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและกระตุ้นตรษฐกิจในระดับภูมิภาค สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือ SMEs ที่มีศักยภาพในการขยายตลาด ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป     ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) ประจำปี 2562 ได้ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่    

ศราวุธ เจิมจันทร์/ศศิวรรณ บรรพบุรุษ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่1 พฤศจิกายน 2562

แท็ก คำค้นหา