ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 13th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

1552482670295 1552482661765

องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (13 มี.ค.62) ที่ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 6/2562 พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และมอบนโยบายการทำงานให้กับคณะอนุกรรมการฯ โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามการดำเนินงานพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านวิศวกรรม เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า และน้ำ ในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการหลวง ผลความก้าวหน้าของการเลี้ยงแกะพันธุ์ขน ซึ่งเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง นอกจากการปลูกพืชผัก และติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมงาน “โครงการหลวง 50 ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี 2562

1552482697378 1552482707168
นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังได้รับรางวัล “Belle Berry Awards Angel” จากการประชุมสัมมนานานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ คณะอนุกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้รับเชิญในฐานะผู้แทนนักวิชาการของประเทศไทย ไปบรรยายในหัวข้อ “Technological innovation for Strawberry Industry in Thailand” ในการประชุมสัมมนานานาชาติ “The 2nd International Strawberry Brand Symposium” ณ เมืองลี่ซุย มณฑลหนานจิง ซึ่งคณะผู้จัดงานพิจารณาว่า การปลูก
สตรอว์เบอร์รีในประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการเป็นพืชสร้างรายได้แก่เกษตรกร ทดแทนฝิ่น แก้ปัญหาความยากจน ลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าอย่างยั่งยืน ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีการวิจัย ทดสอบสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ปีละกว่าหลายร้อยล้านบาท ซึ่งเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีทั้งในและต่างประเทศได้อย่างดี
*********
อภิชาติ เฮงพลอย/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
13 มีนาคม 2562

แท็ก คำค้นหา