ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดโครงการ”สานต่อพระราชปณิธาน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22nd, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดโครงการ”สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

messageImage_1519282039999 messageImage_1519282148531
นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง ประธานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบต.แม่นาจร , อบต.กองแขก , อบต.แม่ศึก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการฝายชะลอน้ำและปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แจ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ภายใต้ชื่องาน “สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล”

โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ด้าน นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก กล่าวว่า พื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มในฤดูฝนประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม พัดอาหน้าดินและโคลนลงสู่ที่ราบลุ่มน้ำอย่างรวดเร็ว ทำให้แม่น้ำลำห้วยตื้นเขินในช่วงสั้นๆ ระบบชลประทานเสียหายจนใช้การไม่ได้ ในฤดูแล้งปริมาณน้ำตามลำห้วยสาขาลดลงไป ระบบชลประทานที่ก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงสัมพันธภาพดินน้ำป่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ และเกิดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่า ที่ส่งผลเสียต่อประชาชนทั้งนี้ โครงการฝายชะลอน้ำและปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แจ่ม เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำแม่แจ่ม รวมทั้ง ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากร เพื่อกักเก็บรักษาน้ำไว้ใช้ทั้งบริโภคและการเกษตรของชุมชน และแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรในพื้นที่บ้านแม่วาก บ้านแม่เอาะ บ้านแม่นาจร บ้านแม่นาจรเหนือ บ้านสบแม่รวม บ้านแม่มะลอ บ้านแม่เอาะกลาง บ้านแม่เอาะใต้ บ้านแม่น้ำเขียว รวมฝายชะลอน้ำตำบลแม่นาจร 101 ฝาย จำนวน 2,480 ถุง ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – มกราคม 2561

แท็ก คำค้นหา