ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อำนาจ พูด ถาม สำนักงานศาลยุติธรรม

  เมื่อ: วันอาทิตย์, เมษายน 15th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, อำนาจ...พูด

อำนาจ พูด ถาม สำนักงานศาลยุติธรรม
ศาลยืนยัน 3 ครั้ง ว่าทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย กรณีบ้านป่าแหว่ง เชิงดอยสุเทพ1523781459275
-ผมจึงขอตั้งคำถาม 3 ข้อ
1.การสร้างโครงการใหญ่ ที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ต้องจัดให้มีการประชาพิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นและเห็นชอบหรือไม่
1.1 หากต้องประชาพิจารณ์ทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดทำหรือไม่
1.2 หากไม่ได้ทำขั้นตอนนี้ ที่กล่าวไปแล้วว่าถูกขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการนั้น จะพูดได้หรือไม่ว่าถูกกฎหมายทุกขั้นตอน
1.3 หากไม่ประชาพิจารณ์เป็นความผิดหรือไม่ เมื่อขั้นตอนยังไม่สมบูรณ์ หรือต้องไปเริ่มนับ 1 ใหม่
2. การก่อสร้างถึงแม้นว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐในโครงการก่อสร้าง สามารถใช้วิศวกร สถาปนิกของหน่วยงานได้ แต่ก็มี พรบ.การก่อสร้างและอาคาร ต้องไปแจ้งหรือไปขออนุญาตจากองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น อบต.ดอนแก้ว เจ้าของพื้นที่ หรือไม่
2.1 หากไม่ไปขออนุญาตหรือแจ้งองค์กรปกครองท้องที่ จะพูดได้หรือไม่ว่าขั้นตอนยังไม่สมบูรณ์ จะเป็นการใช้อภิสิทธิ์หรือไม่
3.การสร้างโครงการหมู่บ้าน มีการเปลี่ยนทิศทาง ขูด ถม ลำธารน้ำไหลจากดอยสุเทพ สู่พื้นราบหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงผิดกฎหมายหรือไม่
3.1 หากผิดกฎหมายใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
3.2 หาก อบต.หรืออำเภอแม่ริม หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ รู้ว่ามีการทำลายระบบลำธารหรือลำเหมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงทางน้ำ ไม่ดำเนินการใดๆ จะมีความผิดตาม ม.157 หรือไม่
หมายเหตุ 3 ข้อนี้ ผมได้สอบถามในเวทีเสวนาที่แม่ทัพภาคที่ 3 จัดขึ้น มีการหาคำตอบกันหลายหน่วยงาน เนื่องจากไม่ค่อยมีใครอยากจะตอบ เมื่อตัวแทนศาลไม่ไปไม่อยู่ในเวที จึงต้องมาตั้งคำถามที่นี่
กราบเรียนสอบถาม 3 ข้อ ครับผม

แท็ก คำค้นหา