ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อำนาจ พูด เมืองหลวงพระบาง (1) วัดเชียงทอง

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, เมษายน 4th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, อำนาจ...พูด

20190404_110407

อำนาจ พูด
เมืองหลวงพระบาง(1) วัดเชียงทอง
ในโอกาสสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเส้นทางบินตรงเชื่อมเชียงใหม่-หลวงพระบางลาว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 62 เที่ยวบินปฐมฤกษ์ นี้ ได้เชิญสื่อมวลชนเชียงใหม่ จำนวน 8 คน ร่วมเดินทางมาด้วยเพื่อทัศนศึกษาเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่คงรักความเป็นเมืองเก่าและวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างงดงาม ผมได้รับโอกาสร่วมเดินทางมาด้วย เมื่อมาแล้วก็ขอพูดถึงเมืองหลวงพระบางเป็นตอนๆไป

1554273151464
ครับผมมาหลวงพระบางแล้วหลายครั้ง ครั้งแรกมาเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ครั้งที่สองเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยสายการบินแอร์ลาว บินตรงเวียงจันทน์-เชียงใหม่ แล้วนั่งภายในต่อมายังหลวงพระบาง ส่วน 10 ปีหลังนั่งแอร์ลาว บินตรงหลวงพระบาง-เชียงใหม่ ตอนนั้นสนามบินหลวงพระบาง ยังเป็นสนามบินทหารรันเวย์ปูด้วยยางมะตอย อาคารผู้โดยสารก็ยังไม่มี ต้องใช้อาคารโปร่งเหมือนศาลาทั่วไป หลังคามุงด้วยสังกะสี ผู้โดยสารสามารถนำสัตว์เลี้ยงเช่นหมู เป็ด ไก่ แมว หมา ขึ้นเครื่องได้ด้วย ไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจกระเป๋าอะไรเลย เครื่องบินใช้ขนส่งสินค้าทหารเป็นเครื่องบินสัญชาติรัสเซียมาดัดแปลงเสียงเครื่งดังมาก ตอนนั้นทราบจากไกด์ชาวลาวว่าสนามบินหลวงพระบางกำลังจะสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่แล้ว โดยได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นอาคารปัจจุบันหรือไม่ ครั้งที่สองแอร์ลาวบินด้วยเครื่อง TR 72 และครั้งหลังสุดมาเมื่อ 3 ปีก่อนมาทางรถยนต์ผ่านทางจังหวัดน่านที่ด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ฝั่งลาวบ้านน้ำเงิน แขวงไซยะบุลี ส่วนขากลับนั่งเรือล่องแม่น้ำโขง จากหลวงพระบาง ไปขึ้นท่าที่บ้าน (จำชื่อไม่ได้) แขวงไซยะบุลี กลับเข้าด่านห้วยโก๋นตามเดิมใก็ได้บรรยากาศและสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่ง

20190404_105548 20190404_105652
หลวงพระบางเมื่อ 3 ปีก่อน มาถึงวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังคงสภาพเดิมไว้เกือบหมด คงเป็นเพราะความเป็นเมืองมรดกโลกคุมกฎกติกาไว้ อาคารเก่าๆถูกปรับสภาพเป็นร้านค้าส่วนมากขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ และร้านอาหารประเภทนั่งดื่นเบียร์ไว้บริการนักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นคนไทย ยุโรป อเมริกา คนจีนก็มี
อำนาจ พูด วันนี้ ณ นครหลวงพระบาง ก่อนขึ้นเครื่องบางกอกแอร์เวย์กลับเชียงใหม่ไม่กี่ชั่วโมง ขอพูดเป็นศิริมงคลก่อนคือเรื่องการเข้าสักการะกราบไหว้พระ วัดเชียงทอง เป็นวัดเก่าแก่ของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง โบสถ์ของวัด ซึ่งทางรัฐบาลลาวได้ย่อส่วนไปสร้างไว้ในสวนจัดแสดงของรัฐบาลลาวในงานที่ประเทศไทยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเมื่อ 10 ปีก่อน หากท่านเข้าไปเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ วันนี้ก็ยังตั้งเด่นสง่างานอยู่ในละแวกสวนนานาชาติ

20190404_105826 20190404_110517
ประวัติวัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้าง ราชวงศ์หลวงพระบาง และราชวงศ์ลาว สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2103 โดยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง-ล้านนา เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือที่มีความสวยสดงดงามได้รับขนานนามเป็น อัญมณีของศิลปะล้านช้าง ที่หาชมได้ที่หลวงพระบางเท่านั้น
เล่ากันว่าใน ปีพ.ศ. 2042 ราชวงศ์มังรายแห่งอาณาจักรล้านนาเกิดว่างกษัตริย์ พระนางจิระประภามหาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีในพระเมืองเกษเกล้า ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์หญิงได้เพียง1ปี บ้านเมืองเกิดระส่ำระส่าย มีข้าศึกเข้ามาตีเมืองหลายครั้ง จากอาณาจักรรอบข้างรุกรานโดยเฉพราะจากพม่า ในยุคที่บุเรงนอง พระนางจิระประภา จึงไปพึ่งความสัมพันธ์กับอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างแต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้น
พระองค์ครองราชย์ไม่นานจึงสละราชบัลลังก์ ได้ทูลเชิญพระไชยเชษฐาจากเมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้างลงมาปกครองแทน แต่เนื่องจากพระนางยอดคำทิพย์พระอัครมเหสีในพระเจ้าโพธิสารราชแห่งอาณาจักรล้านช้างผู้เป็นแม่ของพระไชยเชษฐา พระราชธิดาของพระนางจิระประภา เห็นว่าหลานชายมีสายเลือดล้านนา ก็ยินยอมให้มาปกครองเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามพระไชยเชษฐาปกครองได้เพียง1ปี พระราชบิดาสวรรคตกระทันหัน พระไชยเชษฐาจึงต้องกลับไปเถลิงราชสมบัติครองราชย์ล้านนา พระองค์จึงอัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระพุทธสิหิงค์จากเชียงใหม่กลับไปหลวงพระบางด้วย หลังจากนั้นพระองค์ก็เริ่มสร้างวัดเชียงทองขึ้นในใจกลางกรุงหลวงพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

1554364395172 1554364378111
ต่อมาไม่นาน อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง และอาณาจักรอยุธยา ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดี พระไชยเชษฐาทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบาง หนีลงไปทางใต้สร้างนครหลวงเวียงจันทน์เป็นราชธานีแห่งใหม่ เมืองหลวงพระบางถูกปล่อยทิ้งร้างไปนาน ครั้งนั้นพระแก้วมรกตถูกอัญเชิญไปนครหลวงเวียงจันทน์ด้วย ส่วนพระพุทธสิหิงค์ทรงคืนให้กลับเชียงใหม่ ถูกตั้งไว้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารในปัจจุบันนี้ ต่อมาภายหลังพระแก้วมรกตถูกอันเชิญไปกรุงเทพฯในต้นสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้คนลาวรุ่นเก่าต่างคิดว่าพระแก้วมรกตเป็นของลาว หากไปพูดที่วัดพระแก้วนครหลวงเวียงจันทน์ คนลาวจะนั่งยันยืนยันว่าพระแก้วมรกตเป็นของลาว
ในปี พ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้างแตกเป็น 3 ฝ่าย คือ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง, อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์, และอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ เมืองหลวงพระบางจึงกลับมามีอำนาจอีก ต่อมาเป็นเมืองหลวงของลาวอีกครั้ง แต่ไม่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรลาวเวียงจันทน์และจำปาศักดิ์ ต่างฝ่ายต่างครองเมืองกันเอง ทั้ง 3 ตกอยู่ในการปกครองสยาม บางครั้งพอมีกำลังเจ้าสุภานุวงค์ได้ยกทัพไปตีสยามไปถึงโคราช กษัตริย์โกรธยกทัพมาตีคืนถึงเวียงจันทน์สังหารเจ้าสุภานุวงค์สยามเข็มแข็งขึ้นปกครองทั้ง 3 อาณาจักร์ของลาว แต่สยามต้องคืนให้ฝรั่งเศสไป ในสมัย ร.5 เนื่องจากมีกองทัพที่เหนือกว่าเวียงจันทน์ได้กลับมาเป็นเมืองหลวงลาวในสมัยฝรั่งเศสปกครองลาว
ย้อนกลับมาวัดเชียงทองได้มีการซ่อมแซมเรื่อยมาทุกรัชกาล จึงเกิดลวดลายที่มีเอกลักษณ์ต่างจากนครเวียงจันทน์และจำปาศักดิ์ มาผสมผสานวัดเชียงทองจึงเป็นวัดประจำราชวงศ์ลาวหลวงพระบาง เป็นสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมลาวล้านช้าง มีลวดลายที่วิจิตรตระการตาพระอุโบสถ การได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมลาวสมัยโบราณก่อนรัชกาลสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน โดยสิ่งที่โดดเด่นคือหลังคาซ้อน 3 ตับ ซึ่งดัดอ่อนโค้งและลาดต่ำลงมามาก บนกลางสันหลังคามีการทำช่อฟ้าหรือ สัตตะบูริพัน อันเป็นการจำลองจักรวาลตามคติพุทธศาสนา หน้าบันแกะสลักเป็นรูปลายดอกตาเว็นหรือลายดวงอาทิตย์ สิมแห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 บนผนังทั้งด้านนอกและด้านในประดับด้วยลายรดน้ำปิดทองบนพื้นสีดำ เรียกว่า “ลายฟอกคำ” ส่วนด้านหลังของสิมประดับด้วยภาพประดับกระจกสีเป็นภาพต้นทอง

1554364367267 20190404_110327
หากชาวเชียงใหม่หรือใกล้เคียงจะมาท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีเที่ยวบินทุกวันอังคาร พฤหัส และเสาร์ ออกเวลา 16.30 น. ถึงหลวงพระบาง 17.30 น.ช่วงนี้โปรโมชั่นทราบว่าไป-กลับ เริ่มต้นที่ 5,000 กว่าบาทเท่านั้น มแล้วอย่าบืมมากราบไหว้พระที่วัดเชียงทอง หากต้องการพักโรงแรมระดับ 5 ดาว ต้องที่ AVANI อยู่ย่านใจกลางเมืองติดถนนคนเดิน

แท็ก คำค้นหา