ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อำเภอพร้าวติดอาวุธการผลิตมะม่วงคุณภาพแก่เกษตรกรผ่านเวทีโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 4th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป

1530700686344 1530700694687

“อำเภอพร้าวติดอาวุธการผลิตมะม่วงคุณภาพแก่เกษตรกรผ่านเวทีโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ”
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบปะเกษตรกร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รุ่นที่4 วัดหนองบัว ม.6 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
นางวรินทร มั่งมูลอู เกษตรเอำเภอพร้าว ให้ข้อมูลว่ามีเป้าหมายดำเนินการอบรมจำนวน 3,200 ราย 16 ชุมชน อบรมไปแล้วกว่า 1600 รายและกำหนดหลักสูตรดำเนินการอบรมดังกล่าวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอพร้าวไม้ผลที่สำคัญของอำเภออย่างหนึ่งนอกจากลำไย ยังมีมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะม่วงคุณภาพที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีแหล่งตลาดใหญ่ต่างประเทศ คือ ญี่ปุ่น เกาหลี

1530700701020 1530700709392

ซึ่งนายเจริญ คุ้มสุภา ประธานสมาคมผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะวิทยากร กล่าวในเวทีการอบรบในหัวข้อการผลิตมะม่วงคุณภาพสู่ตลาดส่งออก ถึงแม้ฤดูกาลที่ผ่านมานั้น ราคามะม่วงค่อนข้างผันผวนเนื่องจากผลผลิตมีปริมาณมาก แต่เกษตรกรที่ผลิตมะม่วงคุณภาพ ในฤดูกาลที่ผ่านมาสามารถจำหน่ายมะม่วงได้ราคาสูงสุดอยู่ที่ 55 ราคาต่ำสุดที่ 40 บาท จึงสะท้อนแนวทางการพัฒนาการผลิตมะม่วงโดยอยากให้เกษตรกรเน้นการผลิตมะม่วงคุณภาพ ตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งรวมถึงสารเคมีที่ใช้ตลอดฤดูกาล เพราะการส่งออกมะม่วงคุณภาพนั้นต้องไม่มีสารเคมีที่กำหนดตกค้าง ทั้งในผลผลิต สิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อเพิ่มโอกาสการการแข่งขันในตลาดโลกตลาดให้ผลไม้ไทยต่อไปอีกด้วย

1530700715189 1530700728355

แท็ก คำค้นหา